forbot

Limited Liability Company – Enterprise Polimer

+38 (0432) 61-65-44
  • Limited Liability Company – Enterprise Polimer
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Vinnitsa region,  Vinnitsa,  21034,  st. Maksima Shimka, 50

Thủ trưởng

Holod Yurij Mihajlovich

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Internet

Trang web:
Trang web:
Skype:
Quầy trưng bày
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
 Túi dạng áo may ô
 Túi dạng áo may ô
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Dải tín hiệu
Dải tín hiệu
Phim cho nhà kính
Phim cho nhà kính
Màng phim dùng cho sinh hoạt
Màng phim dùng cho sinh hoạt
Màng căng
Màng căng
Màng co nhiệt
Màng co nhiệt
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Túi nhựa polyethylene
Đang có sẵn 
Nhóm: Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Đang có sẵn 
Nhóm: Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Đang có sẵn 
Nhóm: Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Đang có sẵn 
Nhóm: Túi nhựa polyethylene
 Túi dạng áo may ô
Đang có sẵn 
Nhóm:  Túi dạng áo may ô
Túi nhựa polyethylene
Đang có sẵn 
Nhóm: Túi nhựa polyethylene
Túi nhựa polyethylene
Đang có sẵn 
Nhóm: Túi nhựa polyethylene
Dải tín hiệu
Đang có sẵn 
Nhóm: Dải tín hiệu
Phim cho nhà kính
Đang có sẵn 
Nhóm: Phim cho nhà kính
Màng phim dùng cho sinh hoạt
Đang có sẵn 
Nhóm: Màng phim dùng cho sinh hoạt
Màng căng
Đang có sẵn 
Nhóm: Màng căng
Màng co nhiệt
Đang có sẵn 
Nhóm: Màng co nhiệt

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Limited Liability Company – Enterprise Polimer. Tất cả thông tin về Limited Liability Company – Enterprise Polimer tại Vinnitsa (Ukraina).